GODIVA Thailand

@godivathFriends 46,513

Timeline

Godiva Holiday Collection 2018 เซ็ทของขวัญสุดน่ารักสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ . ลวดลายการ์ตูนน่ารักและสวยงามนี้ ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงยอดนิยมที่มีเนื้อหาและใจความที่ลึกซึ้ง นั้นก็คือ "the twelve days of Christmas" . นอกจากกล่องของขวัญที่ออกแบบมาอย่างประณีตแล้ว ในคอลเลคช ...See More
See More

Business Information

Top