Yushi Group

วันนักประดิษฐ์ของไทย จัดตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ที่ได้ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...

0 likes0 commentsLINE VOOM