Yushi Group

การใช้งานชุ.ด.ต.ร.ว.จ ควรเลือกใช้ชุ.ด.ต.ร.ว.จที่ได้มาตรฐานที่มี อย.รับรอง ชุ.ด.ต.ร.ว.จแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก โพรงหลังจมูก หรือน้ำลายก่อนใช้จะต้องอ่านคำแนะนำที่ให้มา...

0 likes0 commentsLINE VOOM