BrainFit Studio สถาบันฝึกทักษะพื้นฐานของสมองเพื่อสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบตรงจุดและเห็นผลไว สำหรับเด็ก 3-18 ปี -มีสมาธิมากขึ้น -ลายมือสวยขึ้น -ภาษาอังกฤษเก่งขึ้น -ผลการเรียนที่ดีขึ้น -ฟังคำสั่งได้แม่นยำมากขึ้น -การเล่นกีฬาอย่างคล่องแคล่ว -เล่นดนตรีเก่งขึ้น -การควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น http://www.brainfit.co.th