ขั้นตอนการสมัคร - ข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน - ชื่อผู้รับมรดก - เอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้นธ.กสิกร) - ค่าสมัคร 500 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่ง **สมัครแล้วพร้อมรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง 1 ขวด