Morseng Thailand

📌5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย 🇹🇭 โดยมีความสำคัญถึง 3 วาระ ประกอบด้วย "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" "วันชาติ" และ “วั...

2 likes0 commentsLINE VOOM