นิติบุคคลเซ็นทริค

นิติบุคคลเซ็นทริค

@gnb1806yFriends 378

Timeline

นิติบุคคลอาคารชุดเซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25/2/2561 เวลา 09.30 น. ณ ลานจอดรถ ชั้น 4B หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลที่ท่านไว้วางใจเข้าร่วมประชุมแทน โ ...See More
See More
Top