นิติบุคคลเซ็นทริค

นิติบุคคลเซ็นทริค

@gnb1806yFriends 290

Timeline

ประชาสัมพันธ์ 🗣🗣 👉เรียกเก็บค่าส่วนกลาง ปีที่ 2 ( 14 ธค 59 – 30 พย 60) ด้วยขณะนี้ถึงรอบของการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง รอบปีที่ 2 นิติบุคคลฯ ได้จัดส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายพร้อมกับจดหมาย โปรดชำระ ภายใน 31 ม.ค 2560 หากล่าช้ามีค่าปรับร้อยละ 12 ต่อปี เกินกว่า 6 เดือน ม ...See More
See More
Top