Everyday and Friends

สำหรับการส่งของขวัญ ผ่าน Send Gift จาก Line Shopping Everyday & Friends กรณีเมื่อลูกค้าส่งมอบของขวัญในรูปแบบ Send Gift ทางผู้สั่งซื้อ และผู้รับปลายทางจะต้องตรวจสอบ และแจ้งรายละเอียดที่อยู่ภายใน 5 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM