โรงเรียนอุทกวิทยาคม

โรงเรียนอุทกวิทยาคม

@gle4271mFriends 30

Timeline

#โรงเรียนอุทกวิทยาคม✨✨✨✨✨ 20 มิ.ย. 61 โรงเรียนอุทกวิทยาคม ได้รับประทาน โล่เกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาป้องกันเอดส์ฯ และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรผู้มีความเสียสละอุทิศตน ...See More
See More
Top