GLAZE&GLAM OFFICIAL

GLAZE&GLAM OFFICIAL

@glazeandglamFriends 121

Timeline

📣📣📣 สินค้ารุ่นใหม่มาแล้วค่า 📣📣📣 NEW!!! รุ่นใหม่!!! ลายใหม่!!! มั่นใจว่าดีกว่าเดิม!!! ☑ Packaging - แข็งแรงทนทานยิ่งกว่าเดิม ☑ จำนวนเล็บ - มากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเป็น 30 ชิ้น/กล่อง ☑ ขนาดเล็บ - เรียวยาวขึ้นกว่าเดิม ☑ คุณภาพ - ติด ...See More
http://m.me//glazeandglam.official
See More
Top