Gimme Eng

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ ( GRACELYNLY JIRADECHWORACHOT) สามารถได้รับเลือกให้รับรางวัลตำแหน่ง CEO THAILAND AWARDS 2022 จากสถาบันการศึกษา Gimme Eng และธุรกิจในเครือ