odiniapp

ตราสารเครดิตกลุ่มใดสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว? แล้วถ้าหากดอกเบี้ยอยู่ในจุดที่จะเริ่มลดลงกับเศรษฐกิจเริ่มที่จะกลับมาโตขึ้นได้อีกครั้ง ต้องเป็นกลุ่มไหน? พร้อมแล้วตาม odini BLACK Sch...

0 likes0 commentsLINE VOOM