ลูกยางกระเทาะข้าว

Friends 2,037

call 095-7742000

ข้อมูลบัญชี

บริษัทเดชชัยรับเบอร์ เริ่มก่อตั้งเป็นโรงงานขนาดเล็กเมื่อ ปี1975และมีการพัฒนาขยายกำลังการผลิตมากขึ้นตามอุปสงค์ ที่มีมากขึ้น ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จนกลายเป็นโรงงาน ขนาดใหญ่ที่รองรับการผลิตลูกยางสีข้าวเพียงพอสำหรับตลาดใน ประเทศไทย ที่มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ประมาณ 20,000 โรง และรองรับตลาดต่างประเทศในหลายสิบประเทศทั่วโลก ด้วยจุดประสงค์ของบริษัทที่ต้องการ สนับสนุน ให้ประเทศไทย เป็นผู้นำทาง การผลิตข้าว ซึ่งประเทศไทยมี Comparative advantage ในการผลิตข้าวอยู่แล้วดังนั้นทาง เดชชัยรับเบอร์ จึงมีการพัฒนา ปรับปรุง สูตรยาง มาตลอด ระยะเวลากว่ายี่สิบปี เพื่อ ให้ได้ลูกยางสีข้าว ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด

Mixed media feedSee more

GallerySee more

ลูกยางสีน้ำเงิน ขนาด 6x9 นิ้ว

ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก สีน้ำเงิน ขนาด 4x6 นิ้ว

ลูกยางสีครีม ขนาด 6x9 นิ้ว

ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก สีครีม ขนาด 6x9 นิ้ว

ลูกยางสีน้ำเงิน ขนาด 8x9 นิ้ว

ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก สีน้ำเงิน ขนาด 8x9 นิ้ว

ลูกยางสีน้ำเงินขนาด 10x10 นิ้ว

ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก สีน้ำเงิน ขนาด 10x10 นิ้ว

ลูกยางเหล็กครีมขนาด 10x10 นิ้ว

ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก สีครีม ขนาด 10x10 นิ้ว

ลูกยางอะลูมิเนียมเงิน10x10นิ้ว

ลูกยางอะลูมิเนียม สีน้ำเงิน ขนาด 10x10 นิ้ว

Country or region: Unspecified