UBT Service

ปัจจุบันเทคโนโลยีของการการถ่ายภาพเอกซเรย์ที่ดีและรวดเร็วที่สุดคือ Digital Radiography หรือ DR โดยการใช้แผ่น DR ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะช่วยให้แพทย์วิเคราะห์สภาวะของผู้รับการตรวจได้อย่างถูกต้องแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM