สุนทรแมนชั่น

สุนทรแมนชั่น

@gfa3861oFriends 1,387

Timeline

ประกาศ 19 มกราคม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าน้ำประปาโดยมีการนับเป็นหน่วยจากมิเตอร์น้ำตามจริง หน่วยค่าน้ำจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 2 ลูกหอท่านใดมีรถยนต์จะมีการทำบัตรที่จอดรถสำหรับลูกหอสุนทรแมนชั้น โดยมีที่จอดรถยนต์ภายในหอ 15 ที่เท่านั้น ...See More
See More

Location

Address
เชียงใหม่หนองผึ้ง273/3 ม.4
Top