PP Rudedog

PP Rudedog

@gex6646eFriends 429

Timeline

คน 5 แบบที่คุณควร 'ลืม' ซะ 1.คนที่คุณให้ความสำคัญกับเขาเป็น 'อันดับแรก' แต่เขาให้ความสำคัญกับคุณเป็น 'อันดับสุดท้าย' 2.คนที่คุณพยายาม 'อยู่' ในชีวิตเขา แต่เขาไม่เคยพยายาม 'อยู่' ในชีวิตคุณ 3.คนที่คุณมองเขา 'พิเศษ' กว่าคนอื่นๆ แต่เขามองคนอื่นๆ 'พิเศษ' กว่าคุณ 4. ...See More
See More
Top