สมาคมสขท.(get-u.org)

สมาคมสขท.(get-u.org)

@getu2553Friends 5,045

Timeline

เชิญร่วมสัมมนาพร้อมพิสูจน์ปรากฎการณ์ "บั้งไฟพญานาค" -สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญคนท้องถิ่นเข้าอบรมและสัมมนา "ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ราชการอปท.ประจำปี ๒๕๖๐" ก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมชมปรากฎการณ์ "บั้งไฟพญานาค" ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ...See More
See More

History

Top