สมาคมสขท.(get-u.org)

สมาคมสขท.(get-u.org)

@getu2553Friends 1,393

Timeline

สวัสดีปีใหม่ 2560 : Happy New Year 2017 -ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 นี้ ผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ จงอำนวยพรปร ...See More
See More

History

Top