สมาคมสขท.(get-u.org)

สมาคมสขท.(get-u.org)

@getu2553Friends 5,545

Timeline

ขอเชิญอบรมกฎหมาย-กฎกระทรวง-ระเบียบ-หลักเกณฑ์ พัสดุตัวใหม่ล่าสุด ณ จังหวัดบุรีรัมย์ -สมาคมฯกำหนดจัดอบรมและสัมมนากฎหมาย-กฎกระทรวง-ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ ขยายเวลาสมัครวันนี้ ถึ ...See More
See More

History

Top