สมาคมสขท.(get-u.org)

สมาคมสขท.(get-u.org)

@getu2553Friends 1,285

Timeline

"ยุบอบต. ควบรวมเทศบาล จำเป็นจริงหรือ" -สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญคนท้องถิ่นทั่วไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ "ยุบอบต. ควบรวมเทศบาล จำเป็นจริงหรือ" ในช่วงเทศกาลออกพรรษา พร้อมชมปรากฎการณ์ "บั้งไฟพ ...See More
See More

History

Top