gettgo

ต้นปีแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงมีรายจ่ายกันแบบรัวๆ ไม่ว่าจะแบ่งเงินไปเที่ยว ปาร์ตี้สังสรรค์ ให้โบนัสตัวเองและครอบครัวเตรียมตัวจ่ายภาษี และอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากผ่านการวางแผนมาแล้ว ปัญหาการใช้เงินชักหน้...

0 likes0 commentsLINE VOOM