@gekothailand

💙4 กลุ่มเด็กทารก แบ่งตามพื้นอารมณ์💙 โดยเราสามารถแบ่งเด็กตามพื้นอารมณ์หลักๆ ได้ 4 แบบ คือ เด็กเลี้ยงง่าย (40%) เด็กเลี้ยงยาก (10%) เด็กปรับตัวช้า (15%) และกลุ่มเด็กปานกลาง (35%) 😆เด็กเลี้ยงง่าย พ...

2 likes0 commentsLINE VOOM