@gekothailand

💙 พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรง เมื่อลูกน้อยเริ่มเติบโตขึ้น กล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายก็พัฒนาขึ้นมาตามวัยค่ะ การใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมก็...

0 likes0 commentsLINE VOOM