@gekothailand

👶ฝึกเบบี๋ "นั่งเอง"👶 เด็กทารกจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นลำดับขั้น โดยคอเริ่มจะแข็งและเริ่มชูชันได้เมื่อมีอายุ 4 เดือน ซึ่งเมื่อคอเริ่มแข็งแล้ว จึงสามารถเริ่มนั่งได้แล้วค่ะ วันนี้จะแนะนำเรื่องกา...

1 like0 commentsLINE VOOM