โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนสมคิดวิทยา

@gei2082iFriends 11,728

Timeline

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์...กำหนดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนและผู้ปกครอง
See More

Location

Address
80/5 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Location
วัดป่าประดู่
ตลาดเทศบันเทิง

Business Information

Account Intro

โรงเรียนสมคิดวิทยา การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ยึดมั่นคุณธรรม

อำนวยการสอนระบบสองภาษา โดย อาจารย์อุไร หมวดมณี

อำนวยการบริหาร โดย ดร.ศศิธร สุขศิริ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์สมหมาย สุขศิริ
Top