โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนสมคิดวิทยา

@gei2082iFriends 12,360

Timeline

วันนี้ทางโรงเรียนสมคิดวิทยาต้องขอขอบคุณ ห้องเรียน ขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม ที่ิอาจารย์ภาษาจีนได้มอบหนังสือ และสื่อการสอนภาษาจีน ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้
See More

Location

Address
80/5 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Location
วัดป่าประดู่
ตลาดเทศบันเทิง

Business Information

Account Intro

โรงเรียนสมคิดวิทยา การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ยึดมั่นคุณธรรม

อำนวยการสอนระบบสองภาษา โดย อาจารย์อุไร หมวดมณี

อำนวยการบริหาร โดย ดร.ศศิธร สุขศิริ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์สมหมาย สุขศิริ
Top