โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนสมคิดวิทยา

@gei2082iFriends 13,986

Timeline

ขอแสดงความยินดี🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 กับท่าน ดร.ศศิธร สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมคิดวิทยา ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่องคนดีต้นแบบของสังคมไทย รางวัลทรงคุณค่ากินรีทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 จากหม่อมหลวง วันชัย นวรัตน์ ซึ่งเป็นรางวัล🏆🏆🏆อันภาคภูมิใจ ขอ ...See More
See More

Location

Address
80/5 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Location
วัดป่าประดู่
ตลาดเทศบันเทิง

Business Information

Account Intro

โรงเรียนสมคิดวิทยา การศึกษาดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ยึดมั่นคุณธรรม

อำนวยการสอนระบบสองภาษา โดย อาจารย์อุไร หมวดมณี

อำนวยการบริหาร โดย ดร.ศศิธร สุขศิริ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์สมหมาย สุขศิริ
Top