ข้อมูลบัญชี

[Official Account] GDH หรือ Gross Domestic Happiness หมายถึง หน่วยวัดความสุขใจของผู้ชม และคนทำงาน