SMA Dropship

Friends 4,191

ติดตามข่าวสาร

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชีSee more

Dropship คือ ช่องทางการขายในรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเอง ไม่ต้องลงทุนเอง ไม่ต้องลงแรงแพ็คของส่งสินค้าเอง เป็นการนำสินค้าของเว็บ SMA DROPSHIP มาขายต่อ เราสามารถบวกกำไรเพิ่มขึ้นจากสินค้านั้นๆ ว่าง่ายๆ คือเราไปเป็นตัวกลาง ขายสินค้าระหว่าง เว็บไซต์ กับ ลูกค้านั้นเอง ขั้นตอนการขาย เราสามารถสร้างร้านค้าเป็นของตัวเอง โปรโมทสินค้า และขายของ เสมือนเรามีสินค้าชิ้นนั้นอยู่จริงๆ หลังจากเราขายได้แล้ว เราก็มาสั่งซื้อสินค้าบนเว็บ SMA DROPSHIP เพื่อให้เว็บจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านได้ กำไรได้จากไหน กำไรได้จากการบวก ผลของกำไรเพิ่มจากราคาสินค้านั้นๆ

Country or region: Thailand