Lemon Farm Delivery

Friends 11,665
  • สุขภาพดีส่งถึงบ้าน
  • https://linktr.ee/lemonfarmonline
  • 10210 Bangkok Metropolis Bangkok 104/34 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่

Mixed media feedmore

เกี่ยวกับเลมอนฟาร์มmore

Lemon Farm สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา Organic & Health Food สำหรับเติมสุขภาพดีให้ทุกท่าน ส่งต่อวิถียั่งยืน เลมอนฟาร์มใช้ระบบการตลาดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ร่วมช่วยเกษตรกรรายย่อย หนุนช่วยสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ที่สะอาด เพื่อฟื้นฟูปกป้องสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์ ผืนแผ่นดิน น้ำ อากาศ วิถีภูมิปัญญา เพื่อส่งต่อวิถีอินทรีย์ในทิศทางเศรษฐกิจพอเพียง จากรุ่นสู่รุ่น

profileImg
Lemon Farm Delivery
สุขภาพดีส่งถึงบ้าน