เกี่ยวกับเลมอนฟาร์ม

Lemon Farm สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา Organic & Health Food สำหรับเติมสุขภาพดีให้ทุกท่าน ส่งต่อวิถียั่งยืน เลมอนฟาร์มใช้ระบบการตลาดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ร่วมช่วยเกษตรกรรายย่อย หนุนช่วยสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ที่สะอาด เพื่อฟื้นฟูปกป้องสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์ ผืนแผ่นดิน น้ำ อากาศ วิถีภูมิปัญญา เพื่อส่งต่อวิถีอินทรีย์ในทิศทางเศรษฐกิจพอเพียง จากรุ่นสู่รุ่น