Paolo Hospital Kaset

#โรคนิ้วล็อค เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มเส้นเอ็นที่บริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งโคนนิ้ว ส่งผลทำให้นิ้วขยับได้ไม่ปกติเหมือนเดิม มีลักษณะเหมือนนิ้วได้ถูกล็อคไว้ รวมทั้งมีอาการปวดมาก และจนกระทบเป็นอุปสรรคต่อกา...

2 likes0 commentsLINE VOOM