บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานแสดงมาโดยตลอด บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด มุ่งสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแบบ “Online Realtime” ในทุกๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ การขยายสาขาจุดจำหน่ายเพื่อให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า อาทิ บนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรงภาพยนตร์ในเครือเมจอร์ซีเนเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา, ที่ทำการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด พร้อมมอบบริการ สร้างความสะดวกสบายกับผู้จัดงานแสดง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อบัตรเข้าชมงานแสดง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาและตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ ปัจจุบัน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด มีบริการด้านการจำหน่ายตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ให้บริการจองที่พัก โรงแรม ตลอดจนแพคเก็จทัวร์ ไว้รองรับอีกด้วย นอกจากนี้ ลูกค้าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ยังสามารถค้นหา หรือเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง Shopping.thaiticketmajor.com