โรงเรียนดรุณศึกษา

โรงเรียนดรุณศึกษา

@fyo3719oFriends 1,341

Timeline

May 17,2016 Tuesday ยก 4:1-10 และ มก 9:30-37 Jas 4:1-10 and Mk 9:30-37 "ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย"...(มก9:37) "Whoever welcomes one such child in my na ...See More
See More

Location

Address
319 หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จัง… See More

Business Information

Hours 7:30-17:00
URL http://www.darun.ac.th
Phone 075441178
Top