รัฐธรรมนูญของฉัน

รัฐธรรมนูญของฉัน

@fyi6864cFriends 20,796

Timeline

ร่วมตรวจสอบรายชื่อรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครสำหรับการเลือกวุฒิสภา สามารถแจ้งเบาะแสประวัติ พฤติการณ์ ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ line@PNET NATIONAL CENTER ...See More
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : Office of The Election Commission of Thailand www.ect.go.th ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครเพียงอำเภอเดียว สมัครแล้วจะถอนการสมัครไม่ได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธ...
See More
Top