รัฐธรรมนูญของฉัน

รัฐธรรมนูญของฉัน

@fyi6864cFriends 20,745

Timeline

รวมลิงค์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ นับถอยหลังการเลือกตั้ง!!! ประกาศล่าสุด คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 โดยปัจจุบันได้ออกม ...See More
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF www.ratchakitcha.soc.go.th
See More
Top