SINGHA ONLINE

แจ้งเปลี่ยนจากการพิมพ์ tax invoice เป็น e-tax สำหรับทุกการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับ ใบเสร็จรับเงินทาง e-mail หรือ sms ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้หลังการสั่งซื้...

2 likes0 commentsLINE VOOM