FXhanuman.com

นักเศรษฐศาสตร์ยูเอ็นคาด ศก.โลกปีนี้โตช้าสุดในรอบหลายทศวรรษ นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติจัดทำรายงานสะท้อนภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกประจำปีนี้ (2023 World Economic Situation and Prospects) โดยชี้ว่า ...

0 likes0 commentsLINE VOOM