Global House

๖ เมษายน | วันจักรี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ บริษัท สยามโกล...

36 likes0 commentsLINE VOOM