ขวัญกำลังใจแด่เจ้าภาพผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
https://www.mindmani.com/gift-card

เลือกมูลค่า Gift card และเขียนข้อความส่วนตัว
เพื่อทำของขวัญชิ้นนี้ให้เป็นของคุณ

หรือ เลือกมูลค่า Gift card สำหรับมอบให้ตนเอง

* ไมนด์มณีร่วมมอบขวัญกำลังใจเพิ่ม 100 บ สำหรับ Gift card ทุกๆ 1,000 บาท
* บัตรนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด
* สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้