MindMani ไมนด์มณี

#MindMani รู้สึกยินดียิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์จากการสูญเสีย และนำพาความทรงจำที่ดีและความอบอุ่นใจกลับมาสู่ครอบครัวคุณ Julailak Namsiriphongphan อีกครั้ง

1 like0 commentsLINE VOOM