• Aขั้นตอนแรกทางเราจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยวางกลยุทธ์ทางการตลาด จากนั้น ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ หากลูกค้าต้องการเริ่มงานสามารถวางมัดจำ และ เริ่มงานได้ทันที

  • Aราคาของเราสามารถเริ่มต้นได้ในราคาที่จับต้องได้ทันที ขึ้นอยู่กับระบบของเว็บไซต์ ทางเราให้คำปรึกษา และแนะนำระบบให้เข้ากับจุดประสงค์ของการใช้งานแต่ละธุรกิจ ราคาเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักพัน

  • Aขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้า หากข้อมูลครบถ้วนใช้ระยะเวลา 7-14 วัน

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.