สานต่อที่พ่อทำ

@fulfillfatherlegacyFriends 197,216

Timeline

​เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 เพจสานต่อที่พ่อทำได้ถือกำเนิดขึ้นโดยทีมงานที่เชื่อว่า ‘พ่อ’ จะอยู่กับเราได้เสมอเพียงแค่เราให้พระองค์เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต...คำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะให้ท่านเป็นแบบอย่างได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ ‘รู้จัก’ ท่านอย่างถ่องแท้...เพจสานต่อที่พ่อทำ ...See More
See More
Top