FUJISiam888.com

🐟 หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค UV ลดปัญหาน้ำเขียวและกำจัดตะไคร่น้ำ
🐟 ให้อาหารอัตโนมัติ เติมอาหารเพียง 1 ครั้ง /3 เดือน
🐟 ตั้งเวลา... เปิดปิดไฟประดับ, เปิดปิดไฟฆ่าเชื้อ, วันและปริมาณให้อาหาร
🐟 ไฟหลากสี