FSCT_Prudential Std.

@fsct_prudentialFriends 50

Timeline

สวัสดีค่ะ ขอโทษนะคะที่ต้องให้รอกันนานเลย... วันนี้แอดมินขอเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ในหมวด 3 หมวดประสิทธิภาพการทำรายได้ ข้อเสนอแนะนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะโดยรวมเท่านั้นนะคะ หากสหกรณ์จะนำไปปรับใช้ ควรนำปัจจัยเฉพาะของสหกรณ์ มาวิเคราะห์ประกอบ เพื่อความถูกต้องและเหมาะ ...See More
See More
Top