franzbiz

😃กลยุทธ์! เปิดร้านปิ้งย่างหม่าล่าไม่ให้เจ๊ง✨ กับหม่าล่าแด๊ดดี้ เผ็ดโคตรพ่อง 👉เริ่มต้นจากต้นทุนไม่สูง 💰💴 👉ทำร้านแบบฟู้ดทรัก ไม่มีพื้นที่ ก็ขายได้ 👉เลือกวัตถุดิบจากโจทย์ของผู้บริโภค 💥 👉เลือกว...

1 like0 commentsLINE VOOM