1) ถาม : โรงแรมมีที่จอดรถหรือไม่? ตอบ : โรงแรมจัดที่จอดบริเวณไหล่ทางไว้ที่ด้านหลังของโรงแรมซึ่งมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการใช้บริการที่จอดรถ สามารถสอบถาม/แจ้งความจำนงค์ขั้นตอนสำรองห้องพักได้ 2) ถาม : สามารถเช็ตอินท์และเช็คเอ้าท์ได้เวลาใด? ตอบ : ลูกค้าสามารถเช็คอินท์ได้เวลา 14:00 นาฬิกาเป็นต้นไป และ เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12:00 นาฬิกา (เที่ยงวัน) 3) ถาม : มีพนักงานสนทนาภาษาจีนกลางหรือไม่? ตอบ : โรงแรมมีพนักงานสนทนาภาษาจีนกลางได้ 4) ถาม : ขอฝากสัมภาระหลังเช็คเอ้าท์ไปแล้วได้หรือไม่? ตอบ : ท่านสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระหลังจากที่เช็คเอ้าท์แล้วได้ โดยทางโรงแรมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (แต่ก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด)