ห้องเตียง 2 ชั้น

ห้องเตียง 2 ชั้น มีขนาดประมาณ 14 ตารางเมตร รองรับได้ทั้งผู้ใหญ่ไม่เกิน 4 ท่าน และไม่เกิน 6 ท่าน ห้องประเภทนี้ไม่รวมอาหารเช้า และ ห้องน้ำแยกออกจากตัวห้องพัก

More from this accountSee all