Chinatown Hotel

ผ่าง ผ่าง ผ่าง : 😃วันนี้ภูมิใจเสนอ เซ็ตอาหารดังย่านเยาวราช เป็นเซ็ตใหม่ต้อนรับตรุษจีน 2565 💖 : ที่มีชื่อเซ็ตว่า เซ็ต "เฉียน" : 😒ไม่อยากรอคิว ไม่ต้องยืนเมื่อย ไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ำ🚻 ไม่ต้องห่...

0 likes1 commentLINE VOOM