FOTOINFO

FOTOINFO

@fotoinfoFriends 3,647

Timeline

10 ของต้องมี (ในกระเป๋ากล้อง) ปกติแล้วในกระเป๋ากล้องมักจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการถ่ายภาพอย่างกล้อง เลนส์ หรือแฟลชอยู่แล้วแน่ๆ แต่บางครั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ก็มีส่วนที่ช่วยให้ได้ภาพที่ดีขึ้น หรือใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการถ่ายภาพบางอย่างได้ มาดูกันว่าอุปกรณ์เสริมอ ...See More
See More
Top