FOTOINFO

FOTOINFO

@fotoinfoFriends 2,904

Timeline

สร้างฉากหลังดำด้วยแฟลช สำหรับการถ่ายภาพในบางกรณีที่ซับเจคต์อยู่ในสภาพแสงที่เหมือนๆ กันกับฉากหลัง หรือในวันที่อากาศทึมๆ ครึ้มๆ ไม่มีแดดนั่นแหละครับ แสงฉากหลัง กับแสงที่ซับเจคต์เท่าๆ กัน หรือแตกต่างกันเล็กน้อย ยังไงก็ไม่สามารถถ่ายภาพให้ซับเจคต์สว่างพอดี แล้วให้ฉากหลัง ...See More
See More
Top