FORTRON

Friends 3,110

Mixed media feedmore

โฟรตรอนmore

" แรงเต็มสมรรถนะ ยืดระยะการใช้รถ" FORTRON ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทหัวเชื้อแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกลุ่มบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance ) ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษจากการใช้งาน เพื่อลดโลกร้อนอีกด้วยโดยอยู่ในหมวดของเหลวสำหรับรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางเช่นเดียวกัน " โฟรตรอน " นอกจากการบำรุงรักษารถยนต์แล้ว เรายังมีน้ำมันเครื่องที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพการหล่อลื่น การปกป้องและความคงทนในหนึ่งเดียว สมชื่อ Fortron Strong! " ความแรง ต้องมาคู่กับความปลอดภัย " เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก ทั้งระบบโฟรตรอน เปลี่ยนถ่ายด้วยระบบสูญญากาศ เทคโนโลยีเดียวกับโรงงานประกอบรถยนต์ ลดการเกิดฟองอากาศในระบบน้ำมันเบรก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของอาการเบรกแตก

Reward card

Country or region: Thailand