Forest Coop

@forestcoopFriends 657

Timeline

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 หมดเขต 31 สิงหาคม 59 ด่วน !! จำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรม 1.ส่งใบสมัครมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารหมายเลข 025797356 หรือ 02579 ...See More
See More

Location

Address
61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Top