เทศบาลเมืองปราจีน

เทศบาลเมืองปราจีน

@for2874mFriends 793

Timeline

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไข ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้รับแจ้งปัญหา เสียหาย ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ โดยได้ดำเนินการบริเวณถนนเทศบาลดำริ และบริเวณถนนราษฎรดำริ โดยมีนายบรรเจิด พฤกษะ ...See More
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี m.facebook.com เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไข ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้รับแจ้งปัญหา เสียหาย ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ...
See More

Location

Address
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จัง… See More

Business Information

Top