Foodfocusthailand

♻ European Green Deal มาตรการใหม่ นำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่ยุโรป 🥤 🌳 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศต้องจริงจังกับการดูแลสิ่งแวดล้อม “พลาสติกผลิตใหม่” คือหนึ่งในหลากหลายสาเหตุนั้น ทำให้หลาย...

1 like0 commentsLINE VOOM