๙ ตามรอยพ่อ Cafe’

๙ ตามรอยพ่อ Cafe’

@followfather9Friends 65

Timeline

บ้านสวน ๙ตามรอยพ่อ ได้ติดตั้งภาพในหลวงรัชกาลที่๙ ไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต "อย่าหลงทาง" จงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด และพอเพียง ตั้งใจทำความดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี เรียนรู้พัฒนา และแบ่งปันสร้างสังคมที่น่าอยู่ #บ้านสวน๙ตาม ...See More
See More
Top