CHAN MR GROUP

Friends 689

ก่อสร้างอาคารโรงงาน

ข้อมูลบัญชี

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในงานอุตสาหกรรมเหล็กและงานก่อสร้าง เราคือผู้เชียวชาญด้านงานก่อสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า และโครงสร้างเหล็ก อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน

Mixed media feedSee more

CHAN MR GROUPSee more

Country or region: Unspecified